ArquetipoLight
Menu Close

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Política de Privacitat

ARQUETIPO INFLUENCE, S.L. amb CIF: B98701873 (d’ara endavant, “ARQUETIPO”) és la responsable del tractament de les seues dades personals. En esta política de privacitat es facilita la informació sobre l’ús que ARQUETIPO realitzarà de les vostres dades personals com a usuari de la web arquetipo-influence.com

 

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”), se li comunica que:

Les dades personals facilitades per vostè a través d’aquesta web, s’incorporaran a un fitxer titularitat d’Arquetipo Influence, SL, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer és la gestió dels usuaris de www.arquetipo-influence.com i gestionar les consultes realitzades a través del qüestionari que es troba al Lloc Web. Estes dades es mantindran inscrites en este fitxer fins a la resolució de la informació sol·licitada.


Vosté garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyen a un tercer, vosté garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ARQUETIPO per als fins assenyalats.


En el cas de les dades personals demanades a través del formulari habilitat a aquest efecte en aquesta web, caldrà que aporteu, almenys, aquelles marcades amb un asterisc, ja que si no se subministraren estes dades considerades necessàries, ARQUETIPO no podrà acceptar i gestionar la consulta formulada.


Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades, podeu adreçar-vos per escrit a l’adreça C/Reina, 10, 1a planta, 2 – 46011 València, adjuntant còpia del vostre DNI, o bé a través de la adreça de correu electrònic administracion@arquetipo-influence.com, adjuntant també còpia del seu DNI.


ARQUETIPO adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé ARQUETIPO posa tots els mitjans al seu abast per evitar estes actuacions.

Back To Top