ArquetipoLight
Menu Close

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Avís Legal

1 – Introducció i dades de la companyia

 

El present text es constituïx com l’Avís Legal de la web arquetipo-influence.com, pàgina que està situada en la URL www.arquetipo-influence.com.

La web arquetipo-influence.com és propietat d’Arquetipo *Influence, S.L. el domicili social del qual es troba situat a València, C/ Reina, 10, 1a planta, 2 – 46011 València, amb CIF B98701873.

 

Per a comunicar-se amb El Titular de la Web arquetipo-influence.com de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic administracion@arquetipo-influence.com o posar-se en contacte en el telèfon 963270577.

 

2 – Objecte i àmbit d’aplicació

 

El present Avís Legal regula l’accés i ús als continguts oferits per la web arquetipo-influence.com a través del seu lloc web. No obstant això, Arquetipo Influence, S.L. propietària de la web arquetipo-influence.com es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l’entrada en vigor de les seues modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació d’estes.

 

No obstant això l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran el present Avís Legal, o les Condicions Generals i si és el cas Particulars, prevaldran els termes contradictoris de les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals i l’Avís Legal.

 

El simple accés, navegació i ús del Lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal.

 

En este sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedisca, navegue o visualitze els continguts allotjats en el Lloc web i s’entendrà per Usuari Registrat el que accedisca, navegue i es registre per a, utilitzar, allotjar i/o descarregar els Continguts i/o utilitzar els Serveis del Lloc web.

 

3 – Obligacions de l’usuari

 

L’accés i navegació a través del Lloc web no requerix Registre amb l’excepció que, per a fer ús d’unes certes funcionalitats, poguera requerir-se l’aportació de dades, com ara, nom i adreça de correu electrònic.

 

Queda prohibit l’accés i navegació en el Lloc web per part dels menors de 14 anys d’edat, llevat que compten amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al Lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

 

L’Usuari es compromet a:

 

Acceptar i complir el que s’estableix en el present Avís Legal, i en qualsevol document que forme part integrant d’este.

No emmagatzemar ni comunicar a través del Lloc web, continguts que siguen contraris a la legislació vigent, la moral, l’ordre públic, així com aquells que tinguen caràcter difamatori, agressiu, obscé, sexualment explícit, ofensiu, violent o amb incitació a la violència, racista o xenòfob, o en general de caràcter il·legal o lesiu de drets i/o de la integritat física i/o moral de les persones.

No difondre dades personals d’altres Usuaris del Lloc web, sense la prèvia i expressa autorització d’estos.

No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d’altres Usuaris o de qualssevol altres persones.

No eliminar o intentar suprimir qualssevol mesures de seguretat adoptades i implantades en el Lloc web.

Complir amb el que s’estableix en la legislació vigent.

 

4 – Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Arquetipo Influence, S.L. és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació i materials continguts, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus Continguts, Serveis i productes disponibles a través d’este, així com els programes d’ordinador utilitzats en relació amb este.

 

L’accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de Continguts i/o ús de Serveis del Lloc web per l’Usuari, en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part d’Arquetipo *Influence, S.L. en la web arquetipo-influence.com o, si és el cas, del titular dels drets corresponents. L’Usuari tan sols disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del Servei.

 

En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets d’Arquetipo *Influence, S.L. en la web arquetipo-influence.com o dels seus respectius titulars incorporats als Continguts i/o Serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que pogueren contindre’s en estos.

 

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels Continguts del Lloc web per a la seua inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens al Lloc web sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del Lloc web.

 

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguen titularitat d’Arquetipo *Influence, S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del titular/és i de la web arquetipo-influence.com o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus Continguts i/o Serveis, conferix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’Arquetipo *Influence, S.L.

 

5 – Llicència sobre les comunicacions

 

En el cas que l’Usuari envie informació de qualsevol tipus al propietari de la web arquetipo-influence.com o a través del Lloc web, mitjançant els canals disposats a tal fi en la pròpia Pàgina, l’Usuari declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que esta informació no infringix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que esta informació no té caràcter confidencial i que esta informació no és perjudicial per a tercers.

 

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne AL TITULAR per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint esta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’esta.

 

6 – Responsabilitats i garanties

 

Arquetipo *Influence, S.L. propietari de la web arquetipo-influence.com no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es preste a través del Lloc web.

 

En conseqüència, Arquetipo *Influence, S.L. titular de la web arquetipo-influence.com no garantix ni es fa responsable de:

 

La continuïtat dels continguts del Lloc web;

L’absència d’errors en estos continguts o productes;

L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra;

La invulnerabilitat del Lloc web i/o la *inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adopten en este;

La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc web;

Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que s’establixen en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web. Això no obstant, El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Si l’Usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho a la propietat immediatament i al titular de la Web arquetipo-influence.com perquè este puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

7 – Enllaços

 

7.1. Enllaços a altres pàgines Web

 

En cas que en el Lloc web, l’Usuari poguera trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., estos serien gestionats per tercers. El titular de la web arquetipo-influence.com no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del Lloc web.

 

En conseqüència, el titular d’arquetipo-influence.com no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es poguera establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

En este sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’estes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament al titular de la web arquetipo-influence.com a l’efecte de que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a esta.

 

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc web a un altre Lloc web alié no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el titular de la web arquetipo-influence.com i el responsable del Lloc web alié.

 

7.2. Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc web

 

Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc web desitjara establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà d’atindre’s a les següents estipulacions:

 

L’enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o *Home del Lloc web, excepte autorització expressa i per escrit del titular d’arquetipo-influence.com.

 

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL del Lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web. En cap cas, llevat que el titular de la web arquetipo-influence.com ho autoritze de manera expressa i per escrit, el Lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure’l com a part del seu Web o dins d’un dels seus “*frames” o crear un “*browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

 

En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que el titular de la web arquetipo-influence.com ha autoritzat tal enllaç, llevat que el mateix ho haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat, que realitza l’enllaç des de la seua pàgina al Lloc web correctament, desitjara incloure en la seua pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d’Arquetipo *Influence, S.L. i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seua autorització expressa i per escrit.

 

El titular d’arquetipo-influence.com no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 

7.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc web

 

El titular d’arquetipo-influence.com no garantix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats, dels Continguts subministrats per tercers a través d’esta pàgina o sobre els que Arquetipo *Influence, S.L. únicament actue com a llit publicitari.

 

El titular d’arquetipo-influence.com no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats, els Continguts de tercers que es publiciten a través del Lloc web, i en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

 

L’incompliment de la llei, la moral o l’ordre públic.

La incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que puga danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions.

La infracció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, o de compromisos contractuals de qualsevol classe.

La realització d’actes que constituïsquen publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constituïsquen competència deslleial.

La falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles.

La infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers.

La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que pogueren generar-se en la relació amb tercers.

L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

La comunicació de dades que es produïsca entre Usuaris.

El titular de la web arquetipo-influence.com no serà responsable, en els casos en els quals terceres entitats publiciten els seus serveis i/o Continguts en el Lloc web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre estos serveis i/o Continguts, de l’obtenció de les autoritzacions administratives que pogueren ser-li exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor enfront dels Usuaris.

 

El titular de la web arquetipo-influence.com no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs que tinguen establits enllaços amb destinació al Lloc web. El titular de la web arquetipo-influence.com no assumix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que establix eixe enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

8 – Cookies

 

La política de cookies de www.arquetipo-influence.com queda establida la POLÍTICA DE COOKIES.

 

9 – Dades personals

 

La Política de privacitat de www.arquetipo-influence.com queda determinada pel que s’estableix en la seua POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

10 – Duració i modificació

 

El titular de la web arquetipo-influence.com podrà modificar els termes i condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix este Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

 

La vigència temporal d’este Avís Legal coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tindre vigència l’Avís Legal modificat.

 

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, el titular de la web arquetipo-influence.com podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’esta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

 

11 – Generalitats

 

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

 

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en este Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en estes últimes.

 

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’este Avís Legal fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, esta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.

 

El no exercici o execució per part del titular de la web arquetipo-influence.com de qualsevol dret o disposició continguda en este Avís Legal no constituirà una renúncia a este, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

 

12 – Jurisdicció

 

Les relacions establides entre titular de la web arquetipo-influence.com i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, el titular d’arquetipo-influence.com i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

Back To Top