ArquetipoLight
Menu Cerrar

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Web + APP

La web ha esdevingut una finestra a l’exterior de cada negoci, que ofereix múltiples possibilitats, des d’oferir un catàleg de serveis, a un transmissor de la filosofia fins a oferir múltiples possibilitats per establir contacte entre les parts.

 

Amb la irrupció de les APP, les possibilitats d’interacció amb el públic s’amplien ja que estan dissenyades tant per Android com IOS i proporcionen una àmplia varietat de característiques i eines per amplificar el missatge de la marca des d’activitats interactives, multimèdia o a través del posicionament GPS.

    EnviarEnviar

    En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en aquest Formulari, consenteix de forma expressa a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. el tractament de les seues dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran a un fitxer automatitzat d’Arquetipo S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vosté podrà exercitar d’acord amb la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Carrer de la Reina número 10, València.
    Back To Top