ArquetipoLight
Menu Cerrar

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Publicitat i Estratègia

L’estratègia de comunicació sorgeix de la unió de la investigació i la creativitat. Es tracta d’un pla detallat que persegueix la consecució d’uns objectius concrets. Per això, es defineix el públic objectiu, els valors de l’empresa, els missatges que es volen transmetre i els canals que s’utilitzaran.

 

Aquesta estratègia és el full de ruta sobre el qual es basarà la comunicació corporativa i el màrqueting de la comunicació, que s’aplicarà a les diferents accions on i off line, campanyes de publicitat, XXSS, esdeveniments i les relacions públiques. Tot això amb la finalitat de connectar amb el públic objectiu de l’empresa i construir relacions duradores.

La nostra feina és determinar un públic objectiu ben definit, una gran estratègia, una creativitat potent, un bon pla de mitjans i aconseguir que et preferisquen.

Estimem la coherència i la creativitat, i busquem l’equilibri entre l’impacte i el record.
 

    EnviarEnviar

    En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en aquest Formulari, consenteix de forma expressa a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. el tractament de les seues dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran a un fitxer automatitzat d’Arquetipo S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vosté podrà exercitar d’acord amb la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Carrer de la Reina número 10, València.
    Back To Top