ArquetipoLight
Menu Cerrar

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Mitjans

Establim plans i estratègies de mitjans efectives d’acord amb les necessitats de cada client i cada campanya per assolir la repercussió més efectiva de l’acció dissenyada, fruit del coneixement estret del funcionament dels mitjans.

Tenint sempre present la premissa d’aconseguir augmentar la visibilitat dels nostres clients als entorns dels diversos públics objectius, treballem de forma no especulativa amb els mitjans, aconseguint les millors negociacions i, per tant, la millor rendibilitat a la inversió.

Estratègia de mitjans

Planificació, negociació i compra de campanyes a nivell nacional i internacional.

Gestió clients

Establim plans i estratègies de mitjans per assolir la repercussió més adequada de l'acció dissenyada.

Control i seguiment

Seguiment exhaustiu, realització d’informes i certificats d’emissió.

    EnviarEnviar

    En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en aquest Formulari, consenteix de forma expressa a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. el tractament de les seues dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran a un fitxer automatitzat d’Arquetipo S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vosté podrà exercitar d’acord amb la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Carrer de la Reina número 10, València.
    Back To Top