ArquetipoLight
Menu Cerrar

Arquetipo

Envíanos un correo o llámanos. Puedes descubrir más cosas en
 
     
 
Estamos en Valencia, Calle de la Reina número 10,
46011 Valencia.
 
 

Comunicació Corporativa

Parlar amb els mitjans, relacionar-s’hi. Generar bones notícies i guanyar-se la confiança. Convertir els nostres clients en fonts. Tot això s’aconsegueix amb la comunicació.

Tenim experiència a estendre ponts entre les persones i les empreses. L’objectiu és establir sinergies que facen gran la teua marca, tant des de l’aspecte relacional com per amplificar el missatge que vols comunicar.
Allò que no es comunica, no existeix.

Adaptació d’estratègies

i realització d'estratègies de comunicació

Disseny i realització

disseny i realització

Redacció de notes

de premsa, gestió, seguiment i clipping

Gestió

i direcció de gabinet de crisi.

Assessorament

i consultoria de comunicació

Realització de textos

per a publicacions, discursos i reportatges

    EnviarEnviar

    En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en aquest Formulari, consenteix de forma expressa a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. el tractament de les seues dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran a un fitxer automatitzat d’Arquetipo S.L. que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vosté podrà exercitar d’acord amb la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a ARQUETIPO INFLUENCE S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Carrer de la Reina número 10, València.
    Back To Top